Osallistu ja näe tulevaisuuteen!

Haluatko päästä asiantuntijana uusimman tiedon äärelle ja laajentaa osaajaverkostoasi? Työskenteletkö esimerkiksi uusiutuvaan energiaan liittyvissä kehityshankkeissa? Johdatko sellaista yrityksessä tai yliopistossa?

Viimeisimmät uutiset

Jonna ja Sampo ovat Suomen YP:t Kairossa

Jonna ja Sampo ovat Suomen YP:t Kairossa

IEC Young Professionals -työpaja kokoaa yhteen nuoret sähköalan ammattilaiset ympäri maailmaa.

Hae nyt SESKOn TKI-tunnustuspalkinto-ohjelmaan

SESKO ry palkitsee vuosittain oppilaitoksia, jotka tekevät sähköalan tutkimus- ja innovaatiohankkeita, ja joko...

Miksi kiinnostua standardoinnista jo opiskelijana?

Serbialainen Jovana Nikolićia kertoo standardointityönsä laajemmasta merkityksestä ja syistä, miksi opiskelijoiden...

Mihin standardeja tarvitaan?

Standardit määrittelevät sähköturvallisuutta ja laitteiden yhteensopivuutta. Niitä noudattamalla tuote täyttää asetetut vaatimukset. Suomelle on tärkeää osallistua kansainvälisten standardien valmisteluun, sillä ne luovat perustan kansallisille vaatimuksille.

Kuka
standardit laatii?

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä. SESKOn asiantuntijaryhmät valmistelevat Suomen lausunnot ja äänestyskannanotot kv. standardiehdotuksiin. Seurantaryhmämme tarjoavat pääsyn uusimman tiedon lähteille ja komiteamme puolestaan mahdollisuuden verkostoitua sekä keskustella alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

Osallistu ja näe tulevaisuuteen!

Haluatko päästä asiantuntijana uusimman tiedon äärelle ja laajentaa osaajaverkostoasi? Työskenteletkö esimerkiksi uusiutuvaan energiaan liittyvässä kehityshankkeessa? Johdatko sellaista yrityksessä tai yliopistossa?

Uudistuvien luonnonvarojen käyttöön liittyvä teknologia kehittyy nopeasti. Puhdas energia -kampanjamme aktivoi suomalaisia toimijoita osallistumaan siihen liittyvään standardointiin. Tarjoamme näin mahdollisuuden vaikuttaa ja seurata vaatimusten valmistelua riittävän varhain kansainvälisellä, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla. Osallistumisesta voit hyötyä myös monella muulla tavoin.

Vill du vara med?

Kontakta vår kundtjänst asiakaspalvelu@sesko.fi eller ring 050 571 6048. Vi berättar gärna mer och skickar material på svenska.
sesko asiantuntija

Saat uusinta tietoa, vaikutat tulevaan ja kansainvälistyt

Standardointiin osallistumalla hyödyt ammatillisesti, kun saat käyttöösi standardiluonnokset sekä niihin liittyvät muut aineistot ennen lopullisen standardin ilmestymistä. Työssäsi olet ratkaisevasti edellä muita, sillä näet useita vuosia etukäteen tuotettasi koskevat vaatimukset.

Osallistumalla verkostoidut luontevasti standardien käyttäjien, tarkastajien ja testaajien kanssa sekä vaikutat standardien sisältöön niitä valmistelevissa työryhmissä. Samalla kasvatat omaa arvoasi asiantuntijana ja erotut eduksesi alan ammattilaisena.

Standardointikomiteat ja seurantaryhmät

SESKOn standardointikomiteat ja seurantaryhmät ovat avoimia kaikille halukkaille ja aktiivisuustasosi voit valita itse. Niiden jäsenenä voit osallistua IEC- ja CENELEC-ryhmien toimintaan ja kansainvälisiin standardointikokouksiin. Perehdytämme kaikki osallistujat standardoinnin kotimaisiin ja kansainvälisiin käytäntöihin.

Standardien käyttö tuo yritykselle etumatkaa ja kasvua

  • varmistaa yhteensopivuuden, turvallisuuden ja laadun
  • täyttää lainsäädännön vaatimukset EU:ssa
  • avaa kansainväliset markkinat
  • nostaa yrityksen arvoa ja kiinnostavuutta

Miksi yritysten kannattaa osallistua standardointiin?

Osallistumalla saat tietoa yrityksen toiminnalle tärkeiden, kuten EU-säädöksiin liittyvien, standardien valmistelusta ennen muita. Niiden sisältöön voi vaikuttaa ja näin varmistaa, että yritykselle merkitykselliset asiat tulevat käsittelyyn mukaan. Omat asiantuntijat saavat pääsyn uusimpaan alan tietoon, jolloin he voivat hyödyntää kehitystrendejä, markkinamuutoksia ja teknologiakehityksen tuomia innovaatioita ensimmäisten joukossa.

Standardit luovat perustan korkeakouluhankkeen menestykselle

Standardit kannattaa sisällyttää TKI-hankkeeseen jo sen suunnitteluvaiheessa. Tämä nopeuttaa uuden teknologian tai menetelmän käyttöönottoa ja soveltamista. Lisäksi hankkeissa syntyvien ideoiden esittäminen osaksi uusia standardeja helpottaa tulevien innovaatiohankkeiden tuotosten hyödyntämistä.

Miksi korkeakoulujen kannattaa osallistua standardointiin?

Osallistumalla standardointiin voi TKI-hankkeiden tuloksia siirtää standardeihin, mikä helpottaa merkittävästi tulosten myöhempää soveltamista esimerkiksi teollisuudessa. Tämä on yksi keino varmistaa yhteensopivuus ja toimivuus olemassa olevien teknologioiden ja prosessien kanssa. Samalla hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat saavat pääsyn uusimpaan tietoon ja kansainvälisen verkoston.

Katso videolta miksi standardit ovat tärkeitä innovaatiohankkeelle. Yksi esimerkki standardoinnin arvosta TKI-hankkeen menestykselle EU-tasoisesti on vuosina 2021–2027 toteutettava lähes sadan miljardin euron Horizon Europe –ohjelma.

Edustatko sähkö- ja elektroniikka alan korkeakoulua, yliopistoa tai ammattikorkeakoulua, joka tutkimustyössään raivaa tietä innovaatioille ja teknologioille erityisesti uusiutuvan energian sovellusalueilla?

Ilmoita itsestäsi, niin kerromme lisää hankkeitasi hyödyttävästä puhtaaseen energiaan liittyvästä kampanjastamme, joka tullaan toteuttamaan vuosina 2022-2023. Se tarjoaa korkeakoulullesi mahdollisuuden saada kansainvälistä näkyvyyttä, tunnustusta ja rahapalkintoja.

Forskning, innovationer och studier på svenska?

Högskolor med behov av material på svenska gällande elektrotekniska standarder och standardiseringsarbete kan ta kontakt med SESKO på asiakaspalvelu@sesko.fi eller ringa kundtjänst tel. 050 571 6048.